Maailman suurin vanhempainilta

Pitkäkankaan koulu osallistui maailman suurimpaan vanhempainiltaan keskiviikkona 18.1.2017. Tapahtuman pääjärjestäjinä olivat opetus- ja kulttuuriministeriö, Suomen Vanhempainliitto ry, Opetusalan Ammattijärjestö ry, Opetushallitus, Suomen Kuntaliitto ja HundrED. Vanhempainilta toteutettiin Suomen kouluilla täsmälleen samalla kellonlyömällä eli klo 18.00-20.00. Tapahtuma pyrki innostamaan ja informoimaan suomalaisia vanhempia siitä, mitä hienoa suomalaisissa kouluissa tapahtuu.

Ilta alkoi yhteisellä osuudella, jonka aiheina olivat koulun haasteet ja muuttuminen sekä vanhempien osallistaminen. Seppo-rehtori kertoi ajankohtaisia asioita koulun remontista, 4a-luokan oppilaiden ajatuksia ja kokemuksia koulun muuttumisesta ja uudistuneesta opetussuunnitelmasta välitti luokan Kirsi-Marja-opettaja ja Kaisa-liikunnanopettaja esitteli Liikkuva koulu -hanketta. Välillä kaikki, noin viisikymmentä osallistujaa, taukojumppasi reippaiden yläkoululaisten ohjaamina. Huoltajien edustajana illassa puhui Tapani Niskanen, joka kertoi muun muassa tulevaisuuden taidoista työelämän näkökulmasta.

Vanhempainilta jatkui ryhmäkeskusteluilla. Niissä käsiteltiin tulevaisuutta ja työelämän vaativuutta, perusopetuksen tavoitteita, koulussa opetettavia taitoja ja oppiaineita ja oman koulun tulevaisuutta ja kehittämistä. Seuraavassa on tiivistettynä keskustelun tuloksia:

  • Kaikissa ryhmissä uskottiin, että työelämän vaatimukset ja tarvittava osaaminen muuttuu tulevaisuudessa runsaasti.
  • Perusopetuksen tärkein tavoite on tarjota elämässä tarvittavat tiedot ja taidot. Kannatusta saivat  myös ihmisyyteen ja yhteiskunnan jäsenyyteen kasvattaminen ja sivistyksen, tasa-arvoisuuden ja elinikäisen oppimisen edistäminen.
  • Vanhempien mielestä oppiaineista eniten tulisi koulussa opettaa matematiikkaa, äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä vieraita kieliä. Taidoista tärkeimmiksi nousivat tunne- ja vuorovaikutustaidot, empatiataidot ja arjen hallinnan taidot.
  • Oman koulun kehittämiseen tuli runsaasti ehdotuksia. Vastauksissa toivottiin yhteisöllisyyden rakentamista yhteisillä tapahtumilla, positiivisen ilmapiirin luomista, yhteistyötä kotien ja koulun välillä, vanhempainiltoihin osallistumista ja yhteisiä pelisääntöjä. Kehittämistoimina mainittiin esimerkiksi rohkeutta kokeiluihin, yritysvierailijoita ja -vierailuja, ympäristöasioiden esiin nostamista, erityisluokkien palauttamista, tunnetaitojen opettamista ja erilaisuuden hyväksymistä. Myös huoltajien kasvatusvastuuta korostettiin.

Lopuksi osallistujat saivat jättää terveisiä koululaisille. Pitkäkankaan koulun vanhemmat muistivat jälkikasvuaan muun muassa seuraavin terveisin ja kehotuksin:

Koulussa on kivaa! Olis mukava olla itekki vielä koululainen!

Löytämisen riemua!

Oppiminen on kivaa!

Epistä miten huippu koulu, nauttikaa koulupäivistä!

Vanhempainillan valtakunnallisia jälkipuheita voi kuunnella seuraavasta podcastista:

K.-M. L.

 

 

 

 

 

 

Mainokset